Nước giải khát có gas hương chanh 7 Up

  • Bao bì sản phẩm có thể thay đổi theo Nhà cung cấp
  • Hương chanh dịu mát giúp giải nhanh cơn khát
  • Đóng lon tiện dụng, đảm bảo vệ sinh
  • Sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng

12.000đ 15.000đ

Chi tiết sản phẩm

  • Bao bì sản phẩm có thể thay đổi theo Nhà cung cấp
  • Hương chanh dịu mát giúp giải nhanh cơn khát
  • Đóng lon tiện dụng, đảm bảo vệ sinh
  • Sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng